Swedish glossary entry for ATP

Christopher Thorpe (chris@Tweetie.mtc.ki.se)
Mon, 6 Mar 95 16:33:26 -0800

<H2>Definitionen av atp (atp) </H2>
<HR>
<i>Nuvarande beskrivning av termen.</i><BR>
Vanlig fvrkortning fvr adenosin 5'-trifosfat. Denna nukleotid dr cellens
huvudsakliga bdrare av kemisk energi. <BR>
<HR>
<i>Nuvarande synonymer</i><BR>
adenosin trifosfat <BR>
adenosin 5'-trifosfat <BR>
<HR>
<i>Nuvarande URLs</i><BR>
<A HREF=" http://ibc.wustl.edu/moirai/klotho/html/ATP.html">Structure</A> <BR>
<i>Nuvarande indexerande termer</i><BR>
atp <BR>
adenosin trifosfat <BR>
<HR>

Chris Thorpe with a lot of help from Jakob Lindberg and virtually no help at allfrom Adnane Achour!!

chris@Sylvester.mtc.ki.se
Christopher Thorpe
Microbiologiskt och Tumorbologiskt Centrum (MTC)
Karolinska Institutet
Stockholm
S 17177
Sweden
Voice +8-728-6235/6281
Fax +8-306-438